Hizmet

PACS

Ürün

Bilgisayarlı Görü Tabanlı Jest Algılama Sistemi

Müşteri

Ege Üniversitesi Hatanesi

Proje Açıklaması

Türkiye’de yapılan ameliyat sayısı her geçen yıl artmaktadır. Örn, 2010-2015 arasında 3.7 milyondan 4.8 milyona çıkmıştır. Ancak cerrah ve ameliyathane sayısı bu oranda artmamaktadır. Bu nedenle ameliyathanelerin kullanım süresi ve cerrahların ameliyat başına harcadıkları zaman önemlidir.
Bununla beraber tıbbi görüntülerin ameliyatlarda tıbbi görüntülerin kullanım ihtiyacının artmasına paralel olarak ameliyathanelerde bilgisayar kullanımı da artmıştır. Kayıtlara erişim için klavye, fare veya dokunmatik ekranlar kullanılmaktadır. Bilgisayar kullanımı cerrahın hem zaman kaybetmesine neden olmakta hem de sterilizasyon açısından risk teşkil etmektedir. Yukarıda ifade edilen problemlerin çözümü için tıbbi monitör üzerinde bağlı derinlik kamerası yardımıyla cerrahların tıbbi kayıtlara hızlı ve steril bir şekilde erişim sağlayabileceği özgün bir sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sistem kameradan aldığı verileri işleyerek cerrahın yaptığı jestleri tanıyacak ve PACS uygulamasına aktararak erişim ve navigasyon sağlayacaktır. Bu sistemin geliştirilmesinde bilgisayarlı görü ve makine öğrenmesi yöntemlerinden faydalanacaktır.